понеділок, 17 вересня 2012 р.

Основні напрямки методичної роботи в 2012-2013 н.р.               Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» з 2010 року працює за оновленою нормативно-правовою базою відповідно до Положення про районний методичний кабінет на основі якого створено та чинним порядком зареєстровано Статут РМК, законами та урядовими рішеннями в галузі освіти й розпорядженнями виконавчої влади.
На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, на основі діагностування педагогічної майстерності, у відповідності з Положенням про районний (міський) методичний кабінет, Мурованокуриловецький РМК  у 2011-2012 н.р. спрямовував свою діяльність на реалізацію науково-методичної теми «Самореалізація творчих здібностей учнів через застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі».
         Науково-методичною роботою охоплені всі категорії педагогічних працівників району (ДНЗ, загальноосвітніх та позашкільних закладів).
  Методисти РМК  впроваджували нові сучасні форми роботи, зосереджували увагу на якісному рівні їх проведення. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювали, надавали їй актуальності та практичного спрямування.
Зміни, які відбуваються в соціальній сфері життя, сприяють появі в сучасній освіті нових ідей та концепцій. Проявом такої зміни є переорієнтація освітньої системи на формування компетентної учнівської молоді та надання якісних освітніх послуг.
 Процеси реформування освіти та реалізації її основних принципів гуманітаризації, диференціації, інтеграції – зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах.
         Районним методичним кабінетом проводиться системна робота з педагогічними та керівними кадрами. У 2011-2012 навчальному році виконано план курсів підвищення кваліфікації на 100%. Педагоги району в цьому році розпочали навчання за дистанційною формою. 
         В міжкурсовий період районним методичним кабінетом використовуються можливості розвитку професійної компетенції педагогів шляхом залучення їх до участі у обласних та районних науково-методичних заходах.  Це – семінари-практикуми, треніни, консультації, майстер-класи, конференції, кругоі столи.  Так у 2011-2012 навчальному році методистами РМК підготовлено і проведено: 46 семінарів, 68 методичних об’єднань,  3 конкурси педагогічної майстерності, 8 інструктивно-методичних нарад, підготовлено понад 100 наказів і методичних рекомендацій, організовано роботу  9-ти творчих груп, проведено   2 заняття «Школи молодого вчителя», організовано творчі звіти учителів, 5 засідань методичної ради, 2 круглих столи, проведено педагогічне читання для вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ на тему «Творча спадщина Марії Монтессорі»,  12 тренінгів, підготовлено ряд  статистичних звітів, під час 56 виїздів у ЗНЗ та ДНЗ району методистами відвідано понад 200 уроків та позакласних занять, надано методичну допомогу усім категоріям педагогічних працівників.
         В міжкурсовий період методисти РМК практикують виїзди в заклади освіти з метою надання адресної методичної допомоги за   запитами, при РМК працюють консультаційні пункти з проблем навчання та виховання.
        Впродовж навчального року методичним кабінетом надано допомогу з різних питань 98 % педагогічних працівників. Методисти побували, з метою надання методичної допомоги, в усіх 26 (що становить 100%) навчальних закладах.
         Районний методичний кабінет щорічно організовує та проводить фахові конкурси педагогічної майстерності, презентації творчих надбань педагогів, звіти педагогічних працівників, які атестуються.
В 2012 році районним методичним кабінетом організовано і проведено конкурс «Учитель року - 2012» у формі творчого представлення та захисту підготовлених матеріалів   по  номінаціях: українська мова та література, іноземна мова (англійська), фізична культура, етика, біологія.
За підсумками набраних балів та відповідно до протоколу засідання журі, переможцями ІІ (районного) етапу конкурсу «Учитель року - 2012» стали:
- В номінації  «Українська мова та література» - вчителька СЗШ І-ІІ ступенів с. Степанки Сидоренко Валентина Іванівна;
- В номінації «Іноземна мова (англійська)» - вчителька СЗШ І-ІІІ ступенів  с. Лучинець Країло Оксана Анатоліївна;
- В номінації «Фізична культура» - вчитель СЗШ І-ІІІ ступенів                      с. Вищеольчедаїв Павлюк Михайло Степанович;
- В номінації «Етика» - вчителька НВК с. Жван Дідик Людмила Василівна;
- В номінації «біологія» - вчителька СЗШ І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв Яворська Галина Францівна.
Всі переможці районного етапу представляли район на обласному етапі та стали призерами і лауреатами  у відповідних номінаціях.
Особлива увага працівниками методичного кабінету приділялась роботі з обдарованими та здібними учнями, організації та проведенню різноманітних конкурсів і змагань. Впродовж 2011-2012 навчального року проведено понад 45 різних за тематикою та спрямуванням конкурсів.
Це суттєво збільшило кількість учнів, які брали участь у різноманітних обласних, всеукраїнських конкурсах та кількість переможців обласного рівня (2009 рік – 20 переможців, 2010 рік – 40 переможців; 2011-2012 н.р. – 64 переможці).
       Організовано проводяться шкільні та районні предметні олімпіади. В цьому навчальному році олімпіади проведено з 19 предметів та з двох предметів (українська мова та математика) в початкових класах. В шкільних олімпіадах взяли участь понад 60% учнів. В районному етапі предметних олімпіад –  560 учнів, з яких 30% учасників зайняли призові місця, а 50 переможців  районної олімпіади брали участь в ІІІ (обласному) етапі.
    В 2011-2012 навчальному році  на обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад учні району здобули 9 призових місць – це найвищий показник району за останні роки. Всього, за результатами участі в Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах і змаганнях, учні шкіл району здобули 64 призових місця. 
  На високому рівні  організовано роботу по впровадженню в навчально-виховний процес ІКТН, з метою виконання «Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».
  Методичним кабінетом та Центром ІКТН проведено навчання педагогів закладів освіти району навичок  роботи на комп’ютері та використання ІКТН в навчальному процесі (за дистанційною формою навчання). За підсумками проведеної роботи всім педагогам видано посвідчення про успішну здачу заліку.
         Методистами РМК проводилася експертна оцінка матеріалів педагогічних працівників району для подачі у ВОІПОПП на науково-методичну раду та постійно діючу обласну виставку «Освіта Вінниччини».  Протягом  навчального року  науково-методичною радою РМК розглянуто 23 матеріали. Об’єктами   експертизи були рукописи навчальних видань, програми гуртків, факультативів, спецкурсів, методичні рекомендації, описи з досвіду роботи.
         Районний методичний кабінет разом з педагогами району активно працюють над формуванням змісту освіти через варіативну складову робочих навчальних планів.
         В районі наявна система координації діяльності шкільних методичних кабінетів закладів освіти. Для дієвої роботи шкільних методичних кабінетів закладів освіти щоквартально проходять наради заступників директорів з навчально-виховної роботи. Питання діяльності ШМК вивчається та заслуховується на засіданнях ради РМК.
         Виходячи з вищезазначеного, зміст науково-методичної роботи був  спрямований на науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження нових навчальних програм, підручників, організаційно-методичний супровід, залучення закладів освіти до дослідно-експериментальної роботи.

  Пріоритетними напрямами діяльності  в 2012-2013 навчальному році будуть:

   *     підготовка педагогічних працівників району до роботи за новим Державним стандартом загальної початкової освіти, новими навчальними планами та програмами з акцентом на викладання нових навчальних предметів у зв’язку із  організацією профільного навчання;
   *     науково-методичне забезпечення    системи    дошкільної ,  загальної середньої  та позашкільної освіти;
*     трансформування наукових   ідей   у   педагогічну   практику, науково-методична підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;
*  інформаційно-методичний супровід    навчальних   закладів   і педагогічних працівників;
*      консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку   освіти,   організації   навчально-виховного    процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
*  створення   умов  розвитку  педагогічної  майстерності,  творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів  підвищення їх кваліфікації;
 * координація   діяльності   районного методичного    кабінету   з  методичними кабінетами  навчальних закладів, районними      методичними об’єднаннями,  з    методичними об’єднаннями навчальних закладів ;
*  моніторинг  якості  загальної  середньої освіти,  рівня  навчальних досягнень учнів,   їх відповідності Державним стандартам  початкової , базової і повної  загальної середньої освіти ;
* моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення  вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в  цих закладах;
*  здійснення  організації  апробації  та   моніторингових  досліджень  навчально-методичного  забезпечення дошкільної освіти,  підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури  для загальноосвітніх навчальних закладів;
* вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим  спеціалістам та іншим  педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в  період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  надання на звернення відділу  освіти  оцінки  якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що  атестуються;
* організація  і  науково-методичне забезпечення роботи з  резервом  керівних  кадрів  закладів освіти району ;
  * впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій,  інтерактивних методів організації навчання і виховання;
* проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель  року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; * надання  допомоги переможцям щодо  підготовки  їх  до  участі  в  наступних етапах змагань;
*  взаємодія  з  районною науковою філією Вінницького територіального відділенням  Малої  академії  наук  України ,  участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін,  конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; * організація підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у  наступних етапах змагань;
*  організація   інформаційно-комунікаційного  обслуговування,    використання   інформаційно-комунікаційних  технологій в навчально-виховному процесі та діяльності  навчальних  закладів;
*  вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну  практику  досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних  форм організації навчально-виховного процесу;
*  формування  електронної бази даних щодо перспективного  педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних  колективів    і    окремих    працівників,    створення   сучасних  науково-методичних  матеріалів,  фондів  навчальної,   довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної,  художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
* проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення  інформації  щодо      науково-пошукової  роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих  педагогічних працівників;
* висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної  діяльності  педагогічних  колективів   та окремих  педагогічних  працівників і проблем розвитку освіти в районі ;
* інформаційно-методичне забезпечення організації проведення зовнішнього оцінювання;
* методичний супровід діяльності шкільних освітніх округів;
* методичний супровід  організації  особистісно-орієнтованого виховання учнів виходячи із завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», розвитку у школярів творчих здібностей і обдарувань засобами позаурочної, позакласної та позашкільної  виховної роботи ;
* участь в роботі експертних комісій по атестації навчальних закладів району.

Немає коментарів:

Дописати коментар